Tietosuojaseloste

ST-Akatemia Oy:n laajennettu rekisteriseloste – henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 pykälän mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
ST-Akatemia Oy
Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki
Y-tunnus 0459426-4
Puh. 09 7552 2010
aspa@suomentilintarkastajat.fi

Yhteyshenkilö
Terhi Mattila

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • julkaisutilausten ja koulutusilmoittautumisten hoito, laskutus ja maksunvalvonta
 • asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • markkinointi eri muodoissaan

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Yritystiedot

 • yritys
 • osoite
 • puhelinnumero
 • yrityksen toimiala

Henkilötiedot

 • etu- ja sukunimi
 • yritys
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tehtävä yrityksessä
 • muut mahdolliset tarvittavat tiedot

Tilaus- ja laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja julkaisutilausten ja koulutusilmoittautumisten yhteydessä asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

Rekisterin suojaus

Rekisterit ylläpidetään ST-Akatemian toiminnaohjausjärjestelmässä, johon käyttöoikeudet (tunnukset) on jaettu vain niille työntekijöille, jotka käyttävät työssään kyseistä järjestelmää. Toiminnaohjausjärjestelmässä rekisteritiedot säilytetään palveluntarjojan omassa konesalissa Suomessa. Vain tietyillä yrityksen henkilöillä on pääsy konesalin rekisteritietoihin.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Evästeiden käyttö ST-Akatemian verkkosivuilla

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Evästeillä kerätyn tiedon avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla sivuston kävijämääriä voidaan seurata ST-Akatemia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi ST-Akatemia Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy tällöin, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.