Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli | ENNAKKO

Ilmestyy 11/2020
Antti Suulamo

77,00  (+ alv 10 %)

Toimitus 3–5 päivää ilmestymisestä (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 482810 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu. 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on käytännönläheinen mallikirja, jonka avulla varmistat, että myös lainsäädännössä tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa.  

Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten kirja on laadittu niiden näkökulmasta. Kirja sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista sekä runsaasti esimerkkejä.  

Kirjassa on myös pienen esimerkkiyhtiön kokonainen tilinpäätös, sekä tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, mikä helpottaa ja sujuvoittaa tilinpäätöksesi laatimista. 

Kirjan onlinejulkaisusta saat lisäetuna Excel-mallilaskelmia ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin. 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli sisältää tarvitsemasi olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan 
 • tuloslaskelma ja tase 
 • toimintakertomus  
 • liitetiedot 
 • luettelo kirjanpidoista ja aineistoista  
 • tase-erittelyt  
 • tilintarkastus ja toiminnantarkastus. 

Kirja uudistuu syksyllä 2020 ja siitä tulee uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Lisäksi päivityksessä huomioidaan mm.:

 • verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet 30.9.2020 asti
 • lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2020 asti
 • 1.1.2020 voimaantullut tuloverotukseen liittyvä tulolähdejaon muutos.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli ohjeistaa laatimaan tilinpäätöksen voimassa olevien säädösten mukaisesti.  

Päivitetyn mallikirjan kanssa onnistut! 

Lisätiedot

14. uudistettu painos
n. 180 sivua
ISBN 978-952-218-366-8
YKL 69.2 

Sisällysluettelo päivittyy myöhemmin sykysyllä.

 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan
  1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
   1. Kirjanpitolaki
   2. Asunto-osakeyhtiölaki
   3. Osakeyhtiölaki
  2. Tilinpäätöksen laatiminen
  3. Yleiset tilinpäätösperiaatteet
   1. Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
   2. Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
   3. Huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus)
   4. Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
   5. Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
   6. Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen maksujen suorituspäivästä riippumatta
   7. Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
   8. Netottamiskielto
  4. Konsernitilinpäätös
  5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
  6. Sovellettava yhteisölaki
   1. Asunto-osakeyhtiö
   2. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
   3. Muu asunto-osakeyhtiölakia soveltava osakeyhtiö
   4. Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö
  7. Verotus
   1. Tuloverotuksen pääperiaatteet
   2. Poistot ja arvonalentumiset
   3. Vahvistetut tappiot
   4. Asuintalovaraus
   5. Rahastointi
   6. Luovutusvoitot ja -tappiot
   7. Veroilmoituksen antamisvelvoite
   8. Arvonlisäverotus
  8. Kiinteistöjen erityiskysymyksiä
   1. Rakennusaikainen kirjanpito
   2. Lainaosuuslaskenta
   3. Huoneiston muuttaminen osakkeeksi
  9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  10. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
 2. Toimintakertomus
  1. Yleistä
  2. Oikea ja riittävä kuva
  3. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
  4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  5. Vastikerahoituslaskelmat
   1. Yhtiöjärjestyksen perusteella perittävät vastikkeet
   2. Muut vastikkeet
   3. Arvonlisäverovastikkeet
  6. Pääomalainat
  7. Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä
  8. Talousarvion toteutuminen
  9. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta
  10. Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
  11. Omat osakkeet
  12. Yhtiön varojen väheneminen
  13. Vapaaehtoiset tiedot
   1. Yleistä
   2. Perustiedot
   3. Hallinto
   4. Kulutustiedot
   5. Haltuunotetut huoneistot
   6. Omistusvaihdokset
   7. Tehdyt ja tulevat korjaukset
   8. Tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä
   9. Hankerahoituslaskelma
 3. Tuloslaskelma ja tase
  1. Yleistä
  2. Tuloslaskelman ja taseen erien uudelleennimeäminen ja poisjättäminen
  3. Tuloslaskelma
   1. Kiinteistön tuloslaskelma
   2. Arvonlisäverollisen kiinteistön tuloslaskelma
   3. Liikekaava ja sen sovellus
  4. Tase
   1. Kiinteistön tase
   2. Arvonlisäverollisen kiinteistön tase
   3. Rakennusaikainen tase
 4. Liitetiedot
  1. Oikeat ja riittävät tiedot
  2. Liitetietojen määrittely yhtiömuodon ja yhtiön koon perusteella
  3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
  4. Poikkeukselliset erät
  5. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
  6. Arvonkorotusrahasto
  7. Pitkäaikaiset lainat
  8. Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
  9. Emoyritys
  10. Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset
  11. Liiketoimet intressitahojen kanssa
  12. Henkilöstö
  13. Omien osakkeiden ja osuuksien hankinta ja luovutus
  14. Toimintakertomusta vastaavat tiedot
  15. Oman pääoman muutokset
  16. Muut liitetiedot
   1. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
   2. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
   3. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
   4. Aktivoidut korkomenot
   5. Omistus muissa yhteisöissä
   6. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   7. Pakolliset varaukset
   8. Saadut vakuudet
   9. Lainaosuudet
 5. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 6. Tase-erittelyt
 7. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
  1. Yleistä
  2. Tilintarkastuslain mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja
  3. Asunto-osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset
  4. Patentti- ja rekisterihallituksen määräämä tarkastaja
  5. Erityinen tarkastus
  6. Tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus
 8. Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (tasekirjasta) 

Kirjoittajat

Antti Suulamo

Tax Partner
BDO Oy

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa