Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli | Onlinejulkaisu

Päivitetty 11/2019 –  Seuraava päivitys 11/2020
Joonas Pekkinen

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Tuotetunnus (SKU): 165492 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätös -onlinejulkaisu on käytännönläheinen malli- ja hakuteos henkilöyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille.  

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätös onlinejulkaisu on erinomainen apuväline sinulle, joka olet tekemisissä henkilöyhtiöiden taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen laatimisen kanssa. Julkaisu sisältää erikokoisten ja -muotoisten henkilöyhtiöiden raportointivaatimukset ja ohjeet käytännönläheisten esimerkkien kera.  

Onlinejulkaisun avulla laadit henkilöyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot, tarvittavat erittelyt ja toimintakertomuksen. Julkaisu sisältää seuraavat kokonaiset esimerkit: pienen henkilöyhtiön tilinpäätös, mikrokokoisen henkilöyhtiön tilinpäätös ja tilinpäätöksen erittelyt.  

Julkaisu uudistuu syksyllä 2020 ja siitä tulee uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Lisäksi päivityksessä huomioidaan lakimuutokset ja kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2020 asti sekä verotuksen keskeiset periaatteet ja viimeaikaiset muutokset.

Onlinejulkaisun tilaajana saat lisäetuna Excel-mallitilinpäätökset ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin.   

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisu sisältää tilinpäättäjän tarvitsemat olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset 
 • toimintakertomus 
 • tuloslaskelma 
 • tase 
 • rahoituslaskelma 
 • liitetiedot 
 • pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös 
 • tilinpäätöksen erittelyt 
 • tilintarkastus 
 • verotuksen vaikutus tilinpäätökseen
 • konsernitilinpäätös. 

Online-julkaisun käyttäjäetuja: 

 • Käytössäsi aina tuorein versio julkaisusta.  
 • Teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua.  
 • Voit tehdä muistiinpanoja ja tulostaa.  
 • Lisäksi saat lisämateriaaleja, joita painetussa kirjassa ei ole.  

Päivitetyn onlinejulkaisun avulla tilinpäätöksen laatiminen onnistuu! 

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-243-2
YKL 69.2 

Sisällysluettelo päivittyy myöhemmin syksyllä.

 1. Tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset
  1. Tilinpäätöksen sisältö
   1. Raportointivaatimukset ja sovellettavat säännökset eri kokoisille yrityksille
   2. Kirjanpitolain ja -asetuksen sekä pien- ja mikroyritysasetuksen vaatimukset
   3. Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (AKL) vaatimukset
   4. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
  2. Tilinpäätössäännösten viimeaikaiset muutokset
  3. Tilinpäätöksen laatiminen
   1. Vastuu laatimisesta, allekirjoitus ja laatimisaika
   2. Muistiotosite
   3. Oikea ja riittävä kuva
  4. Pienet avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt sekä mikroyhtiöt
  5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
   1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti
   2. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oma julkistaminen
   3. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pyynnöstä annettavat jäljennökset
 2. Toimintakertomus
  1. Toimintakertomuksen sisältö
  2. Pienet kirjanpitovelvolliset
  3. Oikea ja riittävä kuva
  4. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
  5. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
  6. Taloudelliset tunnusluvut
  7. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
  8. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
  9. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
  10. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  11. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
  12. Ulkomaiset sivuliikkeet
  13. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
 3. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma
  1. Tuloslaskelma ja tase
  2. Mallit tuloslaskelmasta ja taseesta
   1. Tuloslaskelma
   2. Tase
  3. Rahoituslaskelma
 4. Liitetiedot
  1. Oikea ja riittävä kuva
  2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   1. Arvostusperiaatteet
   2. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
   3. Valuuttamääräiset erät
   4. Projektien tuloutus
  3. Tuloslaskelman liitetiedot
   1. Liikevaihto
   2. Tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jos erät eivät ole epäolennaisia
   3. Arvonalennukset
   4. Rahoitustuotot ja -kulut
   5. Yhtiömiehiä ja henkilöstöä sekä toimielimiä koskevat liitetiedot
  4. Taseen liitetiedot
   1. Pysyvät vastaavat
   2. Sijoitukset
   3. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
   4. Vaihto-omaisuus
   5. Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
   6. Saamiset saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä
   7. Siirtosaamiset
   8. Rahoitusarvopaperit
   9. Oma pääoma
   10. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   11. Lisätieto pakollisista varauksista ja niiden muutoksista
   12. Pitkäaikainen vieras pääoma
   13. Siirtovelat
   14. Velat saman konsernin yrityksille ja omistusyhteysyrityksille
  5. Muut liitetiedot
   1. Vastuusitoumukset
   2. Tilintarkastajan palkkiot
   3. Konsernisuhteet
   4. Lähipiiriliiketoimet
 5. Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös
  1. Yleiset säännökset
  2. Pien- ja mikroyhtiön helpotukset
  3. Lainsäädännön vaatimukset
  4. Tuloslaskelma
   1. Pienyhtiön tuloslaskelman esittäminen
   2. Lyhennetty bruttotuloslaskelma
  5. Pienyhtiön tase
  6. Esittämistavan jatkuvuus, yksityiskohtaisempi esittäminen ja erien yhdisteleminen
  7. Pienyhtiön liitetiedot
  8. Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
 6. Tilinpäätöksen erittelyt
  1. Yleistä
  2. Tuloslaskelman erittelyt
  3. Tase-erittelyt
   1. Kirjanpitoasetuksen määräykset
   2. Vaihto-omaisuuden tase-erittelyt ja inventaarilistat
  4. Liitetietotositteet
 7. Tilintarkastus
  1. Yleistä
  2. Hyväksytty tilintarkastaja
  3. Tilintarkastajan valinta
  4. Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus
  5. Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja
  6. Tilintarkastusvelvollisuus konsernissa
  7. Tilintarkastuskertomus
   1. Yksittäisen avoimen yhtiön tilintarkastuskertomus
   2. Yksittäisen kommandiittiyhtiön kertomus
 8. Verotuksesta ja sen vaikutuksesta tilinpäätökseen
  1. Yksityisotot ja -sijoitukset
  2. Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi
  3. Henkilöyhtiö on itsenäinen laskentayksikkö
  4. Tulolähteet
  5. Tulolajit: pääomatulo ja ansiotulo
  6. Nettovarallisuus määrää pääomatulon määrän
  7. Kirjanpidon tuloksesta jaettavaan verotettavaan tuloon
  8. Yhtiömiehen voitto-osuus ja verotettava tulo-osuus
  9. Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuus
  10. Tilinpäätöksen jaksotukset
  11. Henkilöyhtiön tilinpäätöksen vapaaehtoiset varausmahdollisuudet
  12. Henkilöyhtiön saamat osinkotulot
  13. Negatiivinen oma pääoma
 9. Konsernitilinpäätös
  1. Milloin henkilöyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös?
  2. Milloin henkilöyhtiön ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä?
  3. Konsernitilinpäätöksen sisältö
  4. Konsernin tuloslaskelma ja tase
   1. Konsernituloslaskelma (pitkä)
   2. Konsernitase
  5. Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain vaikutukset konsernin liitetietoihin

Lisämateriaalit
Esimerkki pienen henkilöyhtiön tilinpäätökseksi
Esimerkki mikrokokoisen henkilöyhtiön tilinpäätökseksi
Esimerkki tilinpäätöksen erittelyistä
Excel-mallitilinpäätökset
Kilan uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
Laki- ja asetusliitteet
Hyödyllisiä linkkejä 

Kirjoittajat

Joonas Pekkinen

KHT, Manager
Grant Thornton

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa