IFRS 17 Vakuutussopimukset | Onlinejulkaisu

0 (+ alv 24 %)

Kertamaksu (ei päivittyvä tuote)

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-331-6

TAVOITE
SOVELTAMISALA
Vakuutussopimusten yhdistäminen
Vakuutussopimuksen komponenttien erottaminen
VAKUUTUSSOPIMUSTEN YHDISTELYTASO
KIRJAAMINEN
ARVOSTAMINEN
Arvostaminen alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
Vastaisia rahavirtoja koskevat arviot
Diskonttauskorot (kappaleet B72–B85)
Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu
Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
Myöhempi arvostaminen
Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
Tappiolliset sopimukset
Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva lähestymistapa
Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
Kirjaaminen
Arvostaminen
Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen vakuutuksenottajana tehtyihin jälleenvakuutussopimuksiin
Sijoitussopimukset, joihin sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä
MUUTOSTEN TEKEMINEN JA SOPIMUKSEN KIRJAAMINEN POIS TASEESTA
Muutosten tekeminen vakuutussopimukseen
Kirjaaminen pois taseesta
ESITTÄMINEN TASEESSA
KIRJAAMINEN JA ESITTÄMINEN TULOSLASKELMASSA (TAI -LASKELMISSA)
Vakuutuspalvelutulos
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT
Selvitys kirjatuista määristä
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
Siirtymiseen liittyvät määrät
Merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut IFRS 17:ää sovellettaessa
IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien luonne ja laajuus
Kaikki riskityypit – riskikeskittymät
Vakuutus- ja markkinariskit – herkkyysanalyysi
Vakuutusriski – korvausvaateiden kehitys
Luottoriski – muu informaatio
Maksuvalmiusriski – muu informaatio
LIITE A MÄÄRITELMÄT
LIITE B SOVELTAMISOHJEISTUS
LIITE C VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT
LIITE D MUUTOKSET MUIHIN IFRS-STANDARDEIHIN

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa